Mithat TERCAN

Mithat Tercan

ORTAK AVUKAT

Mithat, TERCAN LEGAL’in kurucu ortağıdır. Bankacılık, kurumsal uyuşmazlık çözümü ve şirketlerin yeniden yapılandırılması ile yabancı yatırımlar ve yabancılar hukuku konularında önemli deneyime sahiptir.

Biyorgrafi

Mithat, enerji, petrol ve gaz, limanlar, metaller ve madencilik ve genel altyapı alanlarında proje geliştirme ve finans işlemleri konusunda geniş deneyime sahiptir. Mithat, Türkiye’de çok özgün bir bankacılık, gayrimenkul ve enerji tecrübesine  sahip olup, Türk bankacılık sektörünün birçok farklı alanında yer almıştır. Sektördeki uzmanlığı borç sermaye piyasası işlemleri, yapılandırılmış finansman, proje finansmanı, kurumsal finansman, türev ürünler, sendikasyon kredileri, ikili borçlanmalar, genel bankacılık hukuku, Türk yabancılar hukuku ve doğrudan yabancı yatırımlar konularını kapsamaktadır. Müzakere, arabuluculuk, tahkim ve dava yoluyla müvekkillere anlaşmazlıkları ve düzenleyici sorunları önlemede veya çözmede yardımcı olur. Deneyimi ve uzmanlığı, uluslararası ticari tahkim ve yatırım anlaşması tahkimini de kapsar. Mithat’ın yüksek lisans tezi ICSID tahkiminde amicus curiae kurumunun rolünün incelenmesine ilişkin olup, Mithat bu süreçte Amerika Birleşik Devletlerinde bilimsel araştırmalarda bulunmuştur. Doktora tezi, Uluslararası Hukuk Altında Uluslararası Ekonomik Örgütlerin Yargı ve İcra Bağışıklığı üzerine odaklanmaktadır.

Mithat, uluslararası finans gruplarının Türk iştiraki olan önde gelen birçok Türk Bankası’nda avukat olarak çalışmıştır. Ayrıca 800.000.000 ABD Doları tutarındaki Türkiye’nin en büyük ve bilinen bankacılık uyuşmazlıklarından birinde borçlu tarafını (hem yeniden yapılandırma hem de icra sürecinde) temsil etmiştir.

Mithat, tahkim ve bankacılık ve Türk yabancılar hukuku konularında yayınlar yapar, ders verir ve kapsamlı konuşmalar yapar.

Eğitim

Doktora                        Galatasaray Üniversitesi (2012-2022 (beklenen)

                                           Tez başlığı “Uluslararası Ekonomik

                                           Örgütlerin Yargı ve İcra Muafiyeti”

Misafir Araştırmacı     Harvard Hukuk Fakültesi

                                            (Şubat 2012- Mayıs 2012)

                                            Bazı kurslara/seminerlere katılın ve LL.M.

                                            Tezi üzerinde çalışma.

Yüksek Lisans               İstanbul Üniversitesi (2010-2012)

                                          Tez Başlığı: “ICSID Tahkiminde Amicus

                                          Curiae’nin Rolünün İncelenmesi”

Lisans                           İstanbul Üniversitesi (2006-2010)

İletişim Mithat Tercan

https://www.tercanlegal.com/wp-content/uploads/2024/05/Tercan-legal-logo-1.png
Giz 2000, Eski Büyükdere Caddesi, No:7/33, Maslak İstanbul

Follow us:

DANIŞMA ÇAĞRISI

Tercan Legal Hukuk Bürosu SRA ref 669401. Çağrılar kalite ve eğitim amacıyla kayıt altına alınabilir.

Copyright © Tercan Legal 2022