BlogTÜRK PARASI KIYMETİNİN KORUNMASI HAKKINDA 32 SAYILI KARAR

10 Temmuz 20240

TÜRK PARASI KIYMETINI KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLIŞKIN TEBLIĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024-32/69) İLE DÖVİZ CİNSİNDEN ÖDEME YASAĞINA GETİRİLEN İSTİSNALAR

turk-parasi-kiymetinin-korunmasi

Taraflar arasında akdedilen belirli sözleşmelerin döviz cinsinden ödenip ödenemeyeceğinin tesbiti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bırakılan konular arasında yer alarak Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) (“Eski Tebliğ”) düzenlenmektedir. Eski Tebliğ’in “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8. maddesi ile tarafların taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinin bedellerini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirleyip belirleyemeyeceği hususu açıklığa kavuşturulmuştur.

İlgili maddenin 9. Fıkrası:

“Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.

Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.”

Düzenlemesine havi iken 28 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024-32/69) (“Tebliğ”) ile hükmün son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Ancak söz konusu sözleşmelere ilişkin aşağıda belirtilen haller dışında kalan ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur:”

Yapılan bu düzenleme ile aynı fıkraya yeni bentler eklenerek dövizle ödeme yasağına istisnalar getirilmiştir. İşbu istisnalar aşağıdaki ana başlıklar halinde şematize edilebilir.

turk-parasi-kiymetinin-korunmasi-1

İlgili istisnaların Tebliğ’de düzenlenmiş hali şu şekildedir:

  1. a) 19/4/2022 tarihinden önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 19/4/2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66)’in yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.
  2. b) 19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.
  3. c) Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

ç) 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12) ve 2/7/2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/4) kapsamında, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ile 17/8/2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki İhracat Konsorsiyumu ve 24/8/2022 tarihli ve 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

  1. d) Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.
  2. e) Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu maların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri.

Aynı zamanda Tebliğ uyarınca yukarıda yer alan (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan istisnalar 21/04/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde; (ç), (d) ve (e) bentlerinde sayılan istisnalar ise 28/02/2024 tarihinden itibaren geçerli olmaktadır.

Saygılarımızla,

Tercan Legal

İşbu bilgi notunda yer alan hususlar hukuki tavsiye değildir ve hukuki tavsiye olarak anlaşılamaz. Hukuki görüş için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tercan-legal-logo-250-87
Giz 2000, Eski Büyükdere Cad, No:7/33, Maslak/İST

Copyright © Tercan Legal 2022 – 2024

Bizi takip edin: